Про журнал

Рік заснування: 2016

Засновник: Національний університет «Одеська юридична академія»

Фахова реєстрація: внесено до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з політичних наук на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, відповідно до Наказу МОН України від 22.12.2016 № 1604 (Додаток 9).

ISSN: 2519-8858.

Періодичність видання: 6 разів на рік.

Назва журналу англійською: «S.P.A.C.E./Society, Politics, Administration in Central Europe»

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Головний редактор: Яковлев Д.В. – д.політ.н., професор.

Заступник головного редактора: Вітман К.М. – д.політ.н., професор.

Відповідальний секретар: Дворніченко Д.Ю. – к.політ.н.

Редакційна колегія: Курбатов С.В. – д.філос.н., старший науковий співробітник; Перегуда Є.В. – д.політ.н., професор; Смола Л.Є. – д.політ.н., професор; Туляков В.О. – д.ю.н., професор; Цвих В.Ф. – д.політ.н., професор; Шапошникова І.В. – д. соціол.н., доцент; Щудло С.А. – д.соціол.н., професор; Ярова Л.В. – д.політ.н., професор; Harris Kevan – assistant professor of sociology; Csepely Gyorgy – chair of interdisciplinary social research doctoral program; Zelinska Maria – doktor habilitowany, professor; Wedel Janine – professor.

Адреса редакції: Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету «Одеська юридична академія», вул. Академічна, 2, каб. 1009, м. Одеса, Україна, 65009

Яндекс.Метрика

Copyright © 2018. Електронне видання "S.P.A.C.E."